Techo Solar
Enginyeria Civil

Enginyeria Civil

Mpi realitza tot tipus d'activitats relacionades amb els projectes d'enginyeria civil, com ara la redacció, disseny estructural, l'assistencia tecnica o el treball de consultoria i coordinació de seguretat i salut. MedlinePlus La seva activitat se centra en la consultoria, implementació i reparació de plantes fotovoltaiques, la realització d'estudis i projectes en aquests camps, així com la direcció d'obra i assistencia tecnica per al control i supervisió de l'obra. MedlinePlus Mpi compta amb un equip tecnic multidisciplinari format per enginyers civils, tecnics en enginyeria industrial, topografs, etc, amb la seva experiencia cobrint les arees de la nostra activitat. MedlinePlus És un complement del nostre equip de col . laboradors experts en certes arees, i la garantia de donar suport a la nostra experiencia tecnica. MedlinePlus MPI ofereix als seus clients una amplia gamma de serveis, des del servei de consulta simple, fins a la realització de projectes clau en ma.

Enginyeria Electrica

Enginyeria Electrica

Projecte de desenvolupament de sistemes a tot el món de generació, distribució i conversió de l'energia electrica sota el concepte clau en ma per a la instal . lació, muntatge i posada en servei. MedlinePlus Oferim serveis de consultoria, enginyeria i gestió de projectes, subministrament de materials i serveis, i el posterior manteniment de les instal . lacions.

Instal . lacions Electriques

Instal . lacions Electriques

Mpi disposa de mitjans especialitzats per al muntatge electric d'instal . lacions electriques de mitja tensió.
Executem la construció de Xarxes de Distribució així com línies de mitja tensió.
Oferim la Revisió periodica de la instal . lació per a evitar que la seva instal . lació tingui perdues i que compleix amb totes les normes de seguretat i legislació vigent.

Manteniment d'Instal . lacions Electriques

Manteniment d'Instal . lacions Electriques

Objectius: MedlinePlus Maximitzar la producció. MedlinePlus Garantir ROI. MedlinePlus Eviti accidents de plantar el que redueix els costos fixos.

Plans : MedlinePlus Pla d'Operació i Monitorització. MedlinePlus Plans preventius. MedlinePlus Els plans correctius.

Serveis : MedlinePlus Control de la producció. MedlinePlus Seguretat. MedlinePlus Disposicions administratives amb institucions públiques i privades. MedlinePlus La termografia. MedlinePlus Informes. MedlinePlus Sistemes de seguiment i mesurar Tele. MedlinePlus etc

Copyright © 2012 - Tots els drets reservats